Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd. Dysgu mwy


Awdurdodau Lleol

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu...

2017/18

496kg

o wastraff tirlenwi ac ailgylchu

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu…

2017/18

185kg

o wastraff gweddilliol

Cyfanswm a ailgylchwyd yn 2017/18

Pob awdurdod lleol yng Nghymru (tunelli)

971k

Canran ailgylchu yn 2017/18

Holl awdurdodau lleol Cymru

63%

Beth sydd yn digwydd i'ch gwastraff

Pob awdurdod lleol yng Nghymru

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau

Tunnelli wedi'i gyrru i'w ailgylchu yn 2017/18