Mewn awdurdodau lleol ledled Cymru mae...

2017/18

Map of Wales surrounded by recycling symbol
63%
o wastraff wedi'i ailgylchu
Pound symbol
£68m
wedi'i arbed drwy ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cloud symbol
292k
tunnell o allyriadau CO2 wedi'i osgoi

Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

2017/18

Awdurdodau Lleol Map of Wales surrounded by recycling symbolGwastraff a ailgylchwyd
Blaenau Gwent56%
Pen-y-bont ar Ogwr69%
Caerffili67%
Caerdydd58%
Sir Gaerfyrddin64%
Ceredigion64%
Conwy64%
Sir Ddinbych64%
Sir y Fflint68%
Gwynedd60%
Ynys Môn72%
Merthyr Tudful63%
Sir Fynwy66%
Castell-nedd Port Talbot61%
Casnewydd60%
Sir Benfro57%
Powys60%
Rhondda Cynon Taf61%
Abertawe63%
Tor-faen61%
Bro Morgannwg63%
Wrecsam65%