Paper and cardboard icon
Papur 7,446t
Mae DS Smith yn gwmni pacio rhyngwladol sy'n cynnig gwasanaethau ailgylchu a rheoli gwastraff i fusnesau ledled Ewrop. Maent yn arbenigo mewn ailgylchu papur, cardbord, deunyddiau sych cymysg, plastigion, gwastraff organig a bwyd.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
China
Bristol, England
Caerphilly, Wales
Clay Cross, England
Ely, Wales
Greenwich, England
Irthlingborough, England
Kemsley, England
Keynsham, England
Llantwit Fardre, Wales
Portbury, England
Sittingbourne, England
Watchet, England

Sittingbourne, England
Plastig 2015/16 163.1t
Papur 2017/18 7,035.7t
Papur 2016/17 4,630.0t
Papur 2015/16 5,422.0t
Papur 2014/15 213.2t
Kemsley, England
Plastig 2014/15 494.3t
Papur 2016/17 19.1t
Papur 2015/16 1,567.8t
Papur 2014/15 8,868.5t
Caerphilly, Wales
Plastig 2014/15 211.6t
Papur 2014/15 6,128.1t
Keynsham, England
Plastig 2014/15 0.4t
Papur 2015/16 219.3t
Papur 2014/15 477.4t
Gwydr 2014/15 5.4t
Watchet, England
Papur 2017/18 273.7t
Papur 2016/17 248.8t
Papur 2015/16 489.1t
Papur 2014/15 1,648.1t
Bristol, England
Papur 2017/18 136.3t
Clay Cross, England
Papur 2016/17 141.7t
Papur 2014/15 49.9t
Portbury, England
Papur 2014/15 5.6t
Ely, Wales
Papur 2014/15 33.2t
Gwydr 2014/15 15.6t
China
Papur 2014/15 340.3t
Greenwich, England
Papur 2014/15 50.2t