Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd. Dysgu mwy


Cyfanswm a ailgylchwyd yn 2022/23

Pob awdurdod lleol yng Nghymru (tunelli)
920k

Canran ailgylchu yn 2022/23

Holl awdurdodau lleol Cymru
66%

Beth sydd yn digwydd i'ch gwastraff

Pob awdurdod lleol yng Nghymru

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau a ailgylchwyd

Tunelli a anfonwyd i'w hailgylchu yn 2022/23

Awdurdodau Lleol

Dod o hyd i’ch awdurdod lleol

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu...

Cyfanswm gwastraff fesul person 2022/23
453kg

o wastraff tirlenwi ac ailgylchu

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu…

Gwastraff na chafodd ei ailgylchu, fesul person yn 2022/23
155kg

Gellid bod wedi gallu ailgylchu’r rhan fwyaf o’r gwastraff hwn, ond caiff ei anfon i’w waredu ar hyn o bryd

Rhannwch