Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd. Dysgu mwy


Awdurdodau Lleol

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu...

2020/21

470kg

o wastraff tirlenwi ac ailgylchu

Mae person, ar gyfartaledd, yn creu…

2020/21

163kg

o wastraff gweddilliol

Cyfanswm a ailgylchwyd yn 2020/21

Pob awdurdod lleol yng Nghymru (tunelli)

973k

Canran ailgylchu yn 2020/21

Holl awdurdodau lleol Cymru

65%

Beth sydd yn digwydd i'ch gwastraff

All local authorities in Wales

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau

Tunnelli wedi'i gyrru i'w ailgylchu yn 2020/21