Mewn awdurdodau lleol ledled Cymru mae...

2019/20

Map of Wales surrounded by recycling symbol
65%
o wastraff wedi'i ailgylchu
Pound symbol
£106m
wedi'i arbed drwy ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cloud symbol
403k
tunnell o allyriadau CO2 wedi'i osgoi

Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

2019/20

Awdurdodau Lleol Map of Wales surrounded by recycling symbolGwastraff a ailgylchwyd
Blaenau Gwent65%
Pen-y-bont ar Ogwr68%
Caerffili63%
Caerdydd58%
Sir Gaerfyrddin65%
Ceredigion72%
Conwy69%
Sir Ddinbych65%
Sir y Fflint66%
Gwynedd65%
Ynys Môn68%
Merthyr Tudful65%
Sir Fynwy66%
Castell-nedd Port Talbot62%
Casnewydd66%
Sir Benfro72%
Powys63%
Rhondda Cynon Taf65%
Abertawe65%
Tor-faen64%
Bro Morgannwg70%
Wrecsam70%