Mewn awdurdodau lleol ledled Cymru mae...

2020/21

Map of Wales surrounded by recycling symbol
65%
o wastraff wedi'i ailgylchu
Pound symbol
£106m
wedi'i arbed drwy ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cloud symbol
402k
tunnell o allyriadau CO2 wedi'i osgoi

Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

2020/21

Awdurdodau Lleol Map of Wales surrounded by recycling symbolGwastraff a ailgylchwyd
Blaenau Gwent64%
Pen-y-bont ar Ogwr69%
Caerffili62%
Caerdydd56%
Sir Gaerfyrddin66%
Ceredigion70%
Conwy70%
Sir Ddinbych65%
Sir y Fflint64%
Gwynedd65%
Ynys Môn66%
Merthyr Tudful67%
Sir Fynwy68%
Castell-nedd Port Talbot68%
Casnewydd67%
Sir Benfro73%
Powys66%
Rhondda Cynon Taf67%
Abertawe64%
Tor-faen62%
Bro Morgannwg71%
Wrecsam67%