Mewn awdurdodau lleol ledled Cymru mae...

2018/19

Map of Wales surrounded by recycling symbol
63%
o wastraff wedi'i ailgylchu
Pound symbol
£68m
wedi'i arbed drwy ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cloud symbol
303k
tunnell o allyriadau CO2 wedi'i osgoi

Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

2018/19

Awdurdodau Lleol Map of Wales surrounded by recycling symbolGwastraff a ailgylchwyd
Blaenau Gwent59%
Pen-y-bont ar Ogwr69%
Caerffili65%
Caerdydd59%
Sir Gaerfyrddin59%
Ceredigion60%
Conwy65%
Sir Ddinbych64%
Sir y Fflint69%
Gwynedd62%
Ynys Môn70%
Merthyr Tudful62%
Sir Fynwy63%
Castell-nedd Port Talbot61%
Casnewydd59%
Sir Benfro62%
Powys61%
Rhondda Cynon Taf61%
Abertawe63%
Tor-faen61%
Bro Morgannwg67%
Wrecsam66%