I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Gwydr

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 59,974t
Wales 23,249t
Portugal 573t
Northern Ireland 107t
Netherlands 4t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Metel

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 21,082t
England 10,479t
Turkey 1,577t
Pakistan 1,521t
Spain 1,495t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Deunyddiau Organig

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 251,014t
England 28,814t
Scotland 1,255t
Unspecified 65t
Sweden 32t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Papur

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 56,301t
Wales 24,251t
Unspecified 16,922t
India 11,898t
Netherlands 11,875t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Plastig

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 28,919t
Indonesia 5,083t
Unspecified 3,635t
Wales 2,092t
Turkey 1,869t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Tecstilau

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 10,577t
Wales 2,247t
Unspecified 1,845t
Germany 220t
Portugal 51t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu WEEE

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 10,505t
England 8,138t
Unspecified 776t
Pakistan 466t
Turkey 320t