I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (selected materials)


Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 2,070t
Unspecified 1,257t
Netherlands 55t
Sweden 11t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Batris

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 230t
Wales 114t
France 8t
Belgium 5t
Northern Ireland 1t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Ailgylchu Carpedi

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 2,406t
Wales 1,809t
Unspecified 319t
Scotland 52t
Belgium 22t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Dodrfen

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 2,340t
unspecified 16t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Gwydr

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 62,585t
Wales 44,575t
Unspecified 60t
Belgium 3t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Lludw Gwaelod Llosgydd

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 74,807t
Unspecified 6,648t
Netherlands 4,212t
Sweden 3,872t
Wales 351t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Metel

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 24,076t
England 17,656t
Unspecified 3,199t
Turkey 1,930t
Netherlands 1,276t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Deunyddiau Organig

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 241,933t
England 51,339t
unspecified 3,380t
Scotland 20t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Papur

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 64,301t
Netherlands 16,179t
Wales 15,687t
India 11,631t
unspecified 7,038t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Plastig

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 40,503t
Turkey 3,552t
Wales 3,029t
Netherlands 1,429t
Germany 1,200t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Rwbel ac agregau

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 118,026t
England 7,764t
unspecified 1,334t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Tecstilau

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 5,253t
Wales 2,573t
unspecified 767t
Netherlands 670t
Germany 129t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu WEEE

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 6,825t
Wales 6,467t
Northern Ireland 526t
Netherlands 175t
Turkey 158t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Pren

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 21,710t
England 11,583t
Unspecified 4,108t
Scotland 368t