I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Gwydr

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 48,588t
Wales 28,547t
Portugal 1,987t
Northern Ireland 269t
Belgium 120t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Metel

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 21,741t
England 11,379t
Spain 1,345t
China 1,232t
India 1,069t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Deunyddiau Organig

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 239,784t
England 40,823t
Scotland 1,094t
Unspecified 29t
Netherlands 3t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Papur

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 45,927t
Wales 24,023t
China 23,941t
Unspecified 23,742t
Indonesia 15,481t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Plastig

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 29,637t
Turkey 4,268t
Wales 2,953t
Unspecified 2,874t
Germany 1,456t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Tecstilau

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 7,863t
Unspecified 2,094t
Wales 1,673t
Poland 565t
Germany 244t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu WEEE

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 12,168t
England 7,294t
Unspecified 550t
Spain 396t
Turkey 244t