I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

Where does Wales’ recycling go?

Top 12 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)

Gwledydd Pennaf Tunelli
Unspecified 2,155t
Wales 1,687t
Sweden 41t
England 21t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Batris

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 235t
Wales 177t
France 12t
Belgium 8t
Unspecified 2t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Ailgylchu Carpedi

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 2,805t
Wales 2,217t
Unspecified 1,163t
Belgium 134t
Netherlands 126t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Dodrfen

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 3,785t
England 391t
Netherlands 0t
Italy 0t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Gwydr

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 59,058t
Wales 27,829t
Unspecified 111t
Netherlands 1t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Lludw Gwaelod Llosgydd

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 81,853t
Unspecified 5,722t
Sweden 1,617t
Netherlands 697t
Wales 598t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Metel

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 21,021t
England 16,590t
Unspecified 2,113t
Spain 1,309t
Pakistan 1,198t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Deunyddiau Organig

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 258,982t
England 33,562t
Unspecified 1,148t
Scotland 642t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Papur

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 57,061t
Wales 24,283t
Unspecified 17,901t
India 12,621t
Indonesia 7,913t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Plastig

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 31,595t
Germany 3,686t
Wales 2,982t
Scotland 2,259t
Unspecified 2,134t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Rwbel ac agregau

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 127,587t
England 8,157t
Unspecified 336t
Belgium 1t
Pakistan 0t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Tecstilau

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 7,796t
Wales 3,011t
Unspecified 2,060t
Germany 244t
Belgium 134t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu WEEE

Gwledydd Pennaf Tunelli
England 8,988t
Wales 8,284t
Unspecified 1,381t
Pakistan 211t
Turkey 203t

Y gwledydd gorau ar gyfer ailgylchu Pren

Gwledydd Pennaf Tunelli
Wales 23,729t
England 20,810t
Unspecified 4,653t
Scotland 1,010t