Organic waste icon
Deunyddiau Organig 13,815t
Sefydlwyd Agrivert ym 1994 ac mae'n gweithredu ar draws y DU yn darparu gwasanaethau ailgylchu gwastraff bwyd, gwyrdd a charthffosiaeth yn ei gyfleusterau treulio anaerobig a chompostio yn Rydychen, Hertford, Surrey a Chymru.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Bridgend, Wales
Cynffig, Wales
Eynsham, England
Fringford, England
Oxfordshire, England
Wallingford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Castell-nedd Port Talbot Deunyddiau Organig 2019 78.4t
Tor-faen Deunyddiau Organig 2019 2,925.0t
Pen-y-bont ar Ogwr Deunyddiau Organig 2019 7,727.3t
Sir Fynwy Deunyddiau Organig 2019 10.0t
Blaenau Gwent Deunyddiau Organig 2019 735.2t
Sir Gaerfyrddin Deunyddiau Organig 2019 2,339.5t