Glass icon
Gwydr 7,598t
Wedi'i lleoli yn Lwcsembwrg, mae Ardagh Glass Limited yn gynhyrchydd pacio byd-eang sy'n gweithredu 109 o gyfleusterau gynhyrchu gwydr a metel mewn 22 gwlad. Mae'r cwmni'n defnyddio hyd at 90 y cant o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu yn ei becynnu gwydr a gynhyrchir yn ei weithfeydd cynhyrchu gwydr ym Marnsley a Knottingley.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Barnsley, England
Knottingley, England
Wakefield, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Bro Morgannwg Gwydr 2018 1,125.3t
Merthyr Tudful Gwydr 2018 1,060.3t
Blaenau Gwent Gwydr 2018 378.5t
Ceredigion Gwydr 2018 139.5t
Abertawe Gwydr 2018 4,894.4t