Plastic icon
Plastig 3,408t
Metal icon
Metel 146t
Mae Biffa Polymers yn fraich o Biffa Waste Management, ac mae'n gyfleuster ailgylchu polymer sydd yn arbenigo yn gwaredu plastigion mewn modd ddiogel. Mae ei safle wedi'i leoli yn Redcar, yn Sir Efrog, lle mae'n prosesu gwastraff plastig gan Biffa, yn ogystal i awdurdodau lleol a chwsmeriaid masnachol Biffa o Loegr, yr Alban, Cymru ac Iwerddon.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Norton, England
Redcar, England
Redcar and Cleveland, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir Fynwy Plastig 2019 6.3t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2019 612.9t
Wrecsam Plastig 2019 382.4t
Sir Benfro Plastig 2019 18.2t
Blaenau Gwent Plastig 2019 165.5t
Caerdydd Plastig 2019 293.5t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2019 25.1t
Ceredigion Plastig 2019 58.9t
Abertawe Plastig 2019 1,357.8t
Castell-nedd Port Talbot Plastig 2019 487.0t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2019 146.0t