Plastic icon
Plastig 324t
Paper and cardboard icon
Papur 762t
Metal icon
Metel 0t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 3t
Wedi ei sefydlu ym 1912, mae Biffa yn gwmni rheoli gwastraff integredig sydd yn darparu gwasanaethau casglu, ailgylchu, trin, gwaredu a chynhyrchu ynni ar draws pedwar adran weithredol. Ar draws 80 o safleoedd casglu ar draws y wlad mae'n delio â gwastraff cyffredin, gwydr, deunyddiau ailgylchadwy sych cymysgiedig, gwastraff bwyd a deunyddiau ailgylchadwy ar wahân.
Destination Type:
Other
Where:
Aldridge, England
Attleborough, England
Bristol, England
Cannock, England
Cardiff, Wales
Deeping St James, England
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Caerffili Plastig 2018 251.7t
Abertawe Plastig 2018 72.3t
Casnewydd Papur 2018 65.8t
Caerffili Papur 2018 35.0t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2018 661.7t
Bro Morgannwg Metel 2018 0.2t
Wrecsam WEEE 2018 3.5t