Organic waste icon
Deunyddiau Organig 35,999t
Mae Biogen yn un o weithredwyr safleoedd treulio anaerobig mwyaf y DU, sydd yn darparu gwasanaethau gwastraff bwyd ar gyfer awdurdodau lleol a sefydliadau masnachol. Mae ganddynt nifer o blanhigion ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru, gan gynnwys Manceinion, Llundain a Chaeredin.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Aberdare, Wales
Atherstone, England
Bedford, England
Bygrave, England
Llanllyfni, Wales
Rhuallt, Wales
Rushden, England
St Asaph, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Conwy Deunyddiau Organig 2018 3,658.7t
Sir y Fflint Deunyddiau Organig 2018 3,383.6t
Merthyr Tudful Deunyddiau Organig 2018 2,495.3t
Rhondda Cynon Taf Deunyddiau Organig 2018 10,697.9t
Casnewydd Deunyddiau Organig 2018 4,220.3t
Gwynedd Deunyddiau Organig 2018 5,121.0t
Sir Ddinbych Deunyddiau Organig 2018 4,049.9t
Castell-nedd Port Talbot Deunyddiau Organig 2018 2,372.0t