Paper and cardboard icon
Papur 52t
Textil icon
Tecstilau 8t
Mae y British Heart Foundation yn derbyn amrywiaeth mawr o eitemau cartref i'w gwerthu yn ei siopau, gan gynnwys dillad, gemwaith, DVDs a llyfrau, teganau a meddalwedd cartref. Gellir gollwng rhain mewn banciau ailgylchu ar draws y DU. Mae unrhywbeth na ellir ei werthu mewn siop yn cael ei drosglwyddo i sefydliadau eraill i'w ailddefnyddio neu ailgylchu.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Unspecified
Allt-yr-yn, Wales
Esher, England
Grangemouth, Scotland

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2018 2.3t
Conwy Papur 2018 4.4t
Sir y Fflint Papur 2018 29.1t
Sir Fynwy Papur 2018 3.0t
Casnewydd Papur 2018 10.6t
Abertawe Papur 2018 2.2t
Casnewydd Tecstilau 2018 6.9t
Castell-nedd Port Talbot Tecstilau 2018 1.2t