Plastic icon
Plastig 16t
Glass icon
Gwydr 108t
Organic waste icon
Deunyddiau Organig 14,233t
Rwbel ac agregau 12,736t
Mae Grŵp Bryn yn darparu ystod eang o wasanaethau ffermio, chwareli ac ailgylchu yn Hengoed a'r ardaloedd cyfagos. Yn y chwarel, gwneir cynhyrchion cyfan gan gynnwys Sandstone Blue Pennant. Mae canolfan ailgylchu'r grŵp yn troi gwastraff bwyd yn gyflyrwyr pridd, ac yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'r cyhoedd a busnesau i' prynu. Mae'n derbyn pob math o wastraff, gan gynnwys gwastraff sgip cyffredinol, llinyn caled glân, daear glân a cherrig, pren, gwastraff gwyrdd a gwastraff bwyd.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Caerphilly, Wales
Gelligaer, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Rhondda Cynon Taf Plastig 2019 16.5t
Merthyr Tudful Gwydr 2019 39.5t
Castell-nedd Port Talbot Gwydr 2019 24.4t
Powys Gwydr 2019 44.4t
Caerffili Deunyddiau Organig 2019 11,237.1t
Merthyr Tudful Deunyddiau Organig 2019 1,799.9t
Castell-nedd Port Talbot Deunyddiau Organig 2019 303.3t
Caerdydd Deunyddiau Organig 2019 146.0t
Powys Deunyddiau Organig 2019 669.4t
Bro Morgannwg Deunyddiau Organig 2019 77.4t
Caerffili Rwbel ac agregau 2019 10,146.5t
Merthyr Tudful Rwbel ac agregau 2019 2,483.5t
Powys Rwbel ac agregau 2019 106.1t