Plastic icon
Plastig 15t
Glass icon
Gwydr 116t
Organic waste icon
Deunyddiau Organig 16,273t
Pren 1t
Rwbel ac agregau 11,512t
Mae Grŵp Bryn yn darparu ystod eang o wasanaethau ffermio, chwareli ac ailgylchu yn Hengoed a'r ardaloedd cyfagos. Yn y chwarel, gwneir cynhyrchion cyfan gan gynnwys Sandstone Blue Pennant. Mae canolfan ailgylchu'r grŵp yn troi gwastraff bwyd yn gyflyrwyr pridd, ac yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'r cyhoedd a busnesau i' prynu. Mae'n derbyn pob math o wastraff, gan gynnwys gwastraff sgip cyffredinol, llinyn caled glân, daear glân a cherrig, pren, gwastraff gwyrdd a gwastraff bwyd.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Caerphilly, Wales
Gelligaer, Wales