Organic waste icon
Deunyddiau Organig 12,966t
Mae Cowbridge Compost Limited yn ailgylchu gwastraff cegin a gardd a'i droi yn gompost gan ddefnyddio proses gompostio mewn cynhwysydd. Mae'r busnes yn gweithredu o Fferm Llwynhelig ac yn derbyn gwastraff organig oddi wrth awdurdodau lleol, y diwydiant bwyd a diod a thrigolion lleol. Defnyddir y rhan fwyaf o'r compost ar Ystâd Penllyn ond mae'n cal ei gynig weithiau i ymwelwyr am ddim.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Cowbridge, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Deunyddiau Organig 2018 4,197.7t
Tor-faen Deunyddiau Organig 2018 4,982.5t
Blaenau Gwent Deunyddiau Organig 2018 1,548.6t
Castell-nedd Port Talbot Deunyddiau Organig 2018 2,237.7t