Plastic icon
Plastig 0t
Metal icon
Metel 0t
Organic waste icon
Deunyddiau Organig 26,886t
Rwbel ac agregau 3,874t
Mae CWM Environmental yn gwmni gwastraff ac ailgylchu yng Nghaerfyrddin. Mae'r cwmni'n delio â phob math o ddeunyddiau yn ei chyfleusterau ar draws y sir. Mae ganddo dau MRF, un er mwyn adennill deunyddiau ailgylchadwy o wastraff a ddaw i safleoedd tirlenwi ac un i wahanu ailgylchu a gesglir mewn biniau ailgylchu, pedwar HWRC, cyfleuster compostio, ac mae'n rhedeg gwasanaeth casglu gwastraff gwahaniedig ar draws De Orllewin Cymru.
Destination Type:
MRF
Where:
Carmarthen, Wales
Carmarthenshire, Wales
Llanegwad, Wales
Nantycaws, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Caerdydd Plastig 2019 0.3t
Caerdydd Metel 2019 0.2t
Abertawe Deunyddiau Organig 2019 11,086.0t
Sir Gaerfyrddin Deunyddiau Organig 2019 8,971.6t
Sir Benfro Deunyddiau Organig 2019 6,750.8t
Castell-nedd Port Talbot Deunyddiau Organig 2019 76.0t
Caerdydd Deunyddiau Organig 2019 1.3t
Sir Gaerfyrddin Rwbel ac agregau 2019 3,873.5t