Plastic icon
Plastig 3t
Glass icon
Gwydr 3t
Rwbel ac agregau 4,921t
Batris 17t
Sefydlwyd Derwen Plant Limited ym 1995 ac mae wedi'i leoli ar hyn o bryd yng Nghastell-nedd, yn agos i Abertawe. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ailgylchu gwastraff anadweithiol ac agregau o'r sectorau adeiladu a diwydiannol, ond mae o hefyd yn casglu ac ailgylchu gwastraff cymysg, deunyddiau ailgylchadwy a gwastraff nad yw'n beryglus o fewn radiws 40 milltir o Gastell-nedd. Mae Derwen yn gweithredu dau gyfleuster ailgylchu: un ar gyfer agregiadau ac un ar gyfer gwastraff ailgylchadwy cyffredinol.
Destination Type:
MRF
Where:
Blaenhonddan, Wales
Neath, Wales
Port Talbot, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Merthyr Tudful Plastig 2019 3.1t
Caerdydd Gwydr 2019 2.8t
Abertawe Rwbel ac agregau 2019 180.3t
Pen-y-bont ar Ogwr Rwbel ac agregau 2019 548.7t
Casnewydd Rwbel ac agregau 2019 29.1t
Castell-nedd Port Talbot Rwbel ac agregau 2019 3,482.9t
Caerdydd Rwbel ac agregau 2019 679.6t
Castell-nedd Port Talbot Batris 2019 16.5t
Caerdydd Batris 2019 0.1t