Paper and cardboard icon
Papur 8,534t
Mae DS Smith yn gwmni pacio rhyngwladol sy'n cynnig gwasanaethau ailgylchu a rheoli gwastraff i fusnesau ledled Ewrop. Maent yn arbenigo mewn ailgylchu papur, cardbord, deunyddiau sych cymysg, plastigion, gwastraff organig a bwyd.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
China
Bristol, England
Caerphilly, Wales
Clay Cross, England
Ely, Wales
Greenwich, England
Hesse, Germany
Irthlingborough, England
Kemsley, England
Kent, England
Keynsham, England
Llantwit Fardre, Wales
Portbury, England
Sittingbourne, England
Walsall, England
Watchet, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Ceredigion Papur 2019 166.1t
Sir Fynwy Papur 2019 306.4t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2019 378.5t
Casnewydd Papur 2019 28.2t
Caerffili Papur 2019 133.7t
Sir Gaerfyrddin Papur 2019 443.3t
Sir Benfro Papur 2019 123.0t
Gwynedd Papur 2019 142.4t
Sir Ddinbych Papur 2019 678.1t
Powys Papur 2019 121.3t
Blaenau Gwent Papur 2019 1,605.8t
Caerdydd Papur 2019 2,932.7t
Bro Morgannwg Papur 2019 1,420.0t
Rhondda Cynon Taf Papur 2019 3.5t
Abertawe Papur 2019 50.4t