Paper and cardboard icon
Papur 7,748t
Mae DS Smith yn gwmni pacio rhyngwladol sy'n cynnig gwasanaethau ailgylchu a rheoli gwastraff i fusnesau ledled Ewrop. Maent yn arbenigo mewn ailgylchu papur, cardbord, deunyddiau sych cymysg, plastigion, gwastraff organig a bwyd.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
China
Bristol, England
Caerphilly, Wales
Clay Cross, England
Ely, Wales
Greenwich, England
Irthlingborough, England
Kemsley, England
Keynsham, England
Llantwit Fardre, Wales
Portbury, England
Sittingbourne, England
Watchet, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2018 2,422.0t
Ceredigion Papur 2018 28.5t
Sir Fynwy Papur 2018 1,324.0t
Casnewydd Papur 2018 1,130.6t
Caerffili Papur 2018 105.2t
Sir Benfro Papur 2018 300.7t
Sir Ddinbych Papur 2018 351.1t
Blaenau Gwent Papur 2018 302.9t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2018 64.0t
Caerdydd Papur 2018 1,318.2t
Bro Morgannwg Papur 2018 401.0t