Textil icon
Tecstilau 665t
Mae Econpro yn grŵp o gwmnïau arbenigol sy'n trawsnewid gwastraff a sgil-gynhyrchion yn gynhyrchion cynaliadwy ar gyfer y sector diwydiannol. Un enghraifft yw fel DuraDrain, system cwrbyn a draenio, ac maent hefyd yn cynhyrchu cerrig cwrb a theils carped wedi’u gwneud 100 y cant o ddeunydd eilgylch.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Birkenhead, England
Shotton, Wales
Upton, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Ynys Môn Tecstilau 2018 266.4t
Conwy Tecstilau 2018 140.8t
Sir y Fflint Tecstilau 2018 141.5t
Wrecsam Tecstilau 2018 116.5t