Metal icon
Metel 1,321t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 1,323t
Mae European Metal Recycling yn gwmni ailgylchu mawr, byd-eang sy'n arbenigo mewn metel sgrap. Mae ei bencadlys yn y DU yn Warrington yn derbyn deunydd o nifer o ddiwydiannau er enghraifft cerbydau-diwedd-bywyd, diwydiant, adeiladu a dymchwel, ac ar ôl ei ailgylchu mae'n cael ei werthu ar y farchnad ryngwladol.
Destination Type:
MRF/Merchant
Where:
Berkeley, England
Birmingham, England
Butetown, Wales
Cardiff, Wales
Crayford, England
Dalton-le-Dale, England
Darwen, England
Gloucester, England
Great Sankey, England
Hereford, England
Kettering, England
Leeds, England
Liverpool, England
Manchester, England
Middlesbrough, England
Norton, England
Nottingham, England
Plymouth, England
Rochdale, England
Salford, England
Southampton, England
Southport, England
St Helens, England
Swindon, England
Walsall, England
Warrington, England
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Casnewydd Metel 2018 203.1t
Caerffili Metel 2018 16.6t
Sir Benfro Metel 2018 21.5t
Powys Metel 2018 0.8t
Caerdydd Metel 2018 87.4t
Merthyr Tudful Metel 2018 28.8t
Tor-faen Metel 2018 213.1t
Gwynedd Metel 2018 403.0t
Sir Ddinbych Metel 2018 99.1t
Ynys Môn Metel 2018 60.8t
Bro Morgannwg Metel 2018 138.7t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2018 4.0t
Sir y Fflint Metel 2018 25.5t
Sir Gaerfyrddin Metel 2018 12.9t
Rhondda Cynon Taf Metel 2018 5.6t
Sir y Fflint WEEE 2018 468.1t
Pen-y-bont ar Ogwr WEEE 2018 664.7t
Powys WEEE 2018 15.0t
Tor-faen WEEE 2018 116.5t
Sir Ddinbych WEEE 2018 58.9t