Rwbel ac agregau 873t
Mae'r Griffiths Group yn gwmni teuluol yn Abertawe sy'n darparu gwasanaethau cludiant, agregau, cymorth rheoli gwastraff a chontractio i amrywiaeth eang o gleientiaid yn y DU a thramor. Mae'n ailgylchu pren, plastrfwrdd, cardbord, gwastraff papur, gwydr, gwastraff gwyrdd a gardd, cynhwysyddion metel, plastig a ffilm, rwbel, concrit, carped a gwastraff prin arall.
Destination Type:
Merchant
Where:
Swansea, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Rwbel ac agregau 2019 872.5t