Plastic icon
Plastig 3,193t
Mae J and A Young Ltd yn ailbroseswr plastig sydd wedi’i leoli yn Leicester ac sy'n masnachu dan yr enw Jayplas. Mae gan y cwmni wyth safle ailgylchu a gweithgynhyrchu cynnyrch eilgylch ledled y Deyrnas Unedig, ac mae’n ailgylchu gwahanol fathau o bolymerau yn belenni plastig, fflochiau, sachau sbwriel a 'Bagiau am Oes'.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Alfreton, England
Clumber and Hardwick, England
Corby, England
Loughborough, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Merthyr Tudful Plastig 2018 116.5t
Sir y Fflint Plastig 2018 439.8t
Sir Fynwy Plastig 2018 4.9t
Blaenau Gwent Plastig 2018 202.2t
Ceredigion Plastig 2018 336.1t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2018 1.2t
Casnewydd Plastig 2018 1,198.5t
Caerffili Plastig 2018 1.3t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2018 16.6t
Sir Benfro Plastig 2018 1.7t
Gwynedd Plastig 2018 192.3t
Sir Ddinbych Plastig 2018 251.0t
Powys Plastig 2018 412.1t
Tor-faen Plastig 2018 19.4t