Plastic icon
Plastig 10,760t
Mae Jayplas yn gweithredu wyth safle ailgylchu a gweithgynhyrchu cynnyrch ailgylchu ledled Lloegr, pob un yn arbenigo mewn math a phroses polymerau unigryw. Mae'n prynu amrywiaeth o ddeunyddiau gan sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat ac yn eu troi'n gynhyrchion ailwerthu fel Bagiau Bywyd, sachau sbwriel a phelenni LDPE.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Unspecified
Alfreton, England
Burton, England
Corby, England
Hambleton, England
Loughborough, England
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Abertawe Plastig 2018 23.9t
Wrecsam Plastig 2018 1,171.7t
Ynys Môn Plastig 2018 889.8t
Sir Gaerfyrddin Plastig 2018 2,078.8t
Sir Benfro Plastig 2018 288.6t
Sir y Fflint Plastig 2018 742.6t
Ceredigion Plastig 2018 219.1t
Casnewydd Plastig 2018 1,198.5t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2018 1,901.3t
Gwynedd Plastig 2018 124.2t
Powys Plastig 2018 713.8t
Blaenau Gwent Plastig 2018 198.1t
Caerdydd Plastig 2018 76.2t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2018 327.7t
Caerffili Plastig 2018 1.3t
Merthyr Tudful Plastig 2018 804.1t