Plastic icon
Plastig 10,141t
Metal icon
Metel 0t
Mae J and A Young Ltd yn ailbroseswr plastig sydd wedi’i leoli yn Leicester ac sy'n masnachu dan yr enw Jayplas. Mae gan y cwmni wyth safle ailgylchu a gweithgynhyrchu cynnyrch eilgylch ledled y Deyrnas Unedig, ac mae’n ailgylchu gwahanol fathau o bolymerau yn belenni plastig, fflochiau, sachau sbwriel a 'Bagiau am Oes'.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Unspecified
Alfreton, England
Burton, England
Clumber and Hardwick, England
Corby, England
Derbyshire, England
Hambleton, England
Leicestershire, England
Loughborough, England
Northamptonshire, England
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Abertawe Plastig 2019 322.8t
Sir Fynwy Plastig 2019 11.3t
Caerffili Plastig 2019 28.5t
Ynys Môn Plastig 2019 886.9t
Sir Gaerfyrddin Plastig 2019 389.9t
Ceredigion Plastig 2019 187.0t
Casnewydd Plastig 2019 2,221.3t
Wrecsam Plastig 2019 353.2t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2019 860.3t
Gwynedd Plastig 2019 528.3t
Powys Plastig 2019 1,184.0t
Blaenau Gwent Plastig 2019 232.2t
Sir y Fflint Plastig 2019 807.1t
Caerdydd Plastig 2019 144.2t
Sir Benfro Plastig 2019 295.3t
Sir Ddinbych Plastig 2019 170.7t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2019 219.5t
Merthyr Tudful Plastig 2019 771.6t
Bro Morgannwg Plastig 2019 246.2t
Conwy Plastig 2019 280.5t
Blaenau Gwent Metel 2019 0.0t