Plastic icon
Plastig 17,435t
Mae Jayplas yn gweithredu wyth safle ailgylchu a gweithgynhyrchu cynnyrch ailgylchu ledled Lloegr, pob un yn arbenigo mewn math a phroses polymerau unigryw. Mae'n prynu amrywiaeth o ddeunyddiau gan sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat ac yn eu troi'n gynhyrchion ailwerthu fel Bagiau Bywyd, sachau sbwriel a phelenni LDPE.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Unspecified
#N/A, #N/A
Alfreton, England
Burton, England
Clumber and Hardwick, England
Corby, England
Derbyshire, England
Hambleton, England
Leicestershire, England
Loughborough, England
Northamptonshire, England
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Caerdydd Plastig 2020 25.3t
Sir Gaerfyrddin Plastig 2020 1,367.2t
Abertawe Plastig 2020 254.6t
Ynys Môn Plastig 2020 898.2t
Powys Plastig 2020 1,374.2t
Blaenau Gwent Plastig 2020 863.4t
Ceredigion Plastig 2020 199.1t
Gwynedd Plastig 2020 1,450.5t
Casnewydd Plastig 2020 2,637.5t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2020 2,858.5t
Wrecsam Plastig 2020 912.0t
Sir y Fflint Plastig 2020 520.8t
Sir Benfro Plastig 2020 71.1t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2020 508.2t
Caerffili Plastig 2020 32.9t
Sir Ddinbych Plastig 2020 199.3t
Sir Fynwy Plastig 2020 183.0t
Merthyr Tudful Plastig 2020 901.4t
Bro Morgannwg Plastig 2020 776.1t
Conwy Plastig 2020 1,402.2t