Plastic icon
Plastig 578t
Mae Lovell Recycling yn casglu plastigion caled, haenau plastig, cardfwrdd a phapur i'w didoli yn ei ganolfan yn Telford, lle caiff y deunydd ei ddarnio’n fân neu ei fwndelu ar gyfer ei gyflenwi’n ôl i'r diwydiant. Mae'r cwmni hefyd yn cynhyrchu nwyddau o ddeunyddiau eilgylch, gan gynnwys bagiau siopa, bagiau leinio biniau a bagiau casglu ymyl y ffordd.
Destination Type:
MRF/Reprocessor
Where:
Madeley, England
Rodington, England
Telford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Plastig 2018 128.7t
Sir Fynwy Plastig 2018 125.5t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2018 1.2t
Wrecsam Plastig 2018 35.1t
Sir Benfro Plastig 2018 40.8t
Blaenau Gwent Plastig 2018 2.3t
Caerdydd Plastig 2018 136.3t
Bro Morgannwg Plastig 2018 108.7t