Plastic icon
Plastig 35t
Textil icon
Tecstilau 102t
Mae Mid UK yn gwmni ailgylchu yn Sir Lincoln sy'n gweithio gyda busnesau a chynghorau. Mae'n ailgylchu pob math o ddeunydd, gan gynnwys gwastraff amaethyddol, ailgylchu carped, gwydr, gwastraff cymysg sych, organig, papur, cardbord a metel sgrap.
Destination Type:
MRF/Merchant
Where:
Deeping St James, England
Great Gonerby, England
Sleaford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Wrecsam Plastig 2018 35.0t
Sir y Fflint Tecstilau 2018 59.5t
Castell-nedd Port Talbot Tecstilau 2018 42.4t