Plastic icon
Plastig 2,064t
Metal icon
Metel 35t
Mae Monoworld yn gwmni ailgylchu sy'n gweithredu y tu allan i'w safle yn Sir Bedford, lle mae ganddo'r gallu i brosesu 70,000 tunnell o wastraff papur a phlastig. Mae'r safle hefyd yn cynnwys MRF sy'n gwahanu papur, cardbord, plastig, metelau a phren, gan arwain at lefelau isel o ddeunyddiau yn cael eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi.
Destination Type:
MRF
Where:
Bedford, England
Northamptonshire, England
Rushden, England
unspecified, Unspecified
Wilden, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2019 201.2t
Wrecsam Plastig 2019 43.0t
Caerffili Plastig 2019 308.8t
Sir Gaerfyrddin Plastig 2019 259.9t
Sir Benfro Plastig 2019 362.7t
Blaenau Gwent Plastig 2019 21.7t
Caerdydd Plastig 2019 281.4t
Bro Morgannwg Plastig 2019 177.1t
Sir Fynwy Plastig 2019 120.6t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2019 246.3t
Ceredigion Plastig 2019 41.4t
Rhondda Cynon Taf Metel 2019 20.8t
Sir Fynwy Metel 2019 14.0t