Plastic icon
Plastig 2,064t
Paper and cardboard icon
Papur 26t
Metal icon
Metel 1t
Mae Monoworld yn gwmni ailgylchu sy'n gweithredu y tu allan i'w safle yn Sir Bedford, lle mae ganddo'r gallu i brosesu 70,000 tunnell o wastraff papur a phlastig. Mae'r safle hefyd yn cynnwys MRF sy'n gwahanu papur, cardbord, plastig, metelau a phren, gan arwain at lefelau isel o ddeunyddiau yn cael eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi.
Destination Type:
MRF
Where:
Bedford, England
Rushden, England
Unspecified, Unspecified
Wilden, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Caerffili Plastig 2018 101.2t
Rhondda Cynon Taf Plastig 2018 2.1t
Sir Benfro Plastig 2018 152.4t
Sir Ddinbych Plastig 2018 5.2t
Blaenau Gwent Plastig 2018 50.2t
Caerdydd Plastig 2018 1,129.1t
Bro Morgannwg Plastig 2018 127.4t
Sir Fynwy Plastig 2018 213.4t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2018 281.6t
Gwynedd Plastig 2018 1.6t
Abertawe Papur 2018 26.0t
Caerdydd Metel 2018 0.9t