Plastic icon
Plastig 5,707t
Metal icon
Metel 220t
Mae Monoworld yn gwmni ailgylchu sy'n gweithredu y tu allan i'w safle yn Sir Bedford, lle mae ganddo'r gallu i brosesu 70,000 tunnell o wastraff papur a phlastig. Mae'r safle hefyd yn cynnwys MRF sy'n gwahanu papur, cardbord, plastig, metelau a phren, gan arwain at lefelau isel o ddeunyddiau yn cael eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi.
Destination Type:
MRF
Where:
Bedford, England
Northamptonshire, England
Rushden, England
unspecified, Unspecified
Wilden, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2020 1,869.1t
Caerffili Plastig 2020 496.3t
Caerdydd Plastig 2020 358.5t
Sir Gaerfyrddin Plastig 2020 429.0t
Sir Ddinbych Plastig 2020 22.3t
Sir y Fflint Plastig 2020 182.8t
Sir Fynwy Plastig 2020 599.9t
Castell-nedd Port Talbot Plastig 2020 401.0t
Sir Benfro Plastig 2020 1,054.3t
Powys Plastig 2020 11.2t
Bro Morgannwg Plastig 2020 107.0t
Ceredigion Plastig 2020 138.9t
Abertawe Plastig 2020 37.2t
Caerffili Metel 2020 19.9t
Sir Gaerfyrddin Metel 2020 55.7t
Sir y Fflint Metel 2020 42.8t
Sir Fynwy Metel 2020 70.7t
Sir Benfro Metel 2020 7.6t
Caerdydd Metel 2020 6.3t
Ceredigion Metel 2020 17.1t