Metal icon
Metel 2,425t
Incinerator bottom ash
Lludw Gwaelod Llosgydd 88t
Cwmni prosesu ac ailgylchu metel sgrap yw Metelau Morris yn Sir Efrog. Mae'n prynu a gwerthu metel yn ddomestig ac yn rhyngwladol, ac mae ganddo cysylltiadau masnachu cryf gyda'r Dwyrain Canol a'r Pell.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Blaenhonddan, Wales
Cowbridge, Wales
Doncaster, England
Tickhill, England
Vale of Glamorgan, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Metel 2019 55.4t
Ceredigion Metel 2019 5.9t
Sir Fynwy Metel 2019 141.7t
Casnewydd Metel 2019 2.2t
Caerffili Metel 2019 498.7t
Rhondda Cynon Taf Metel 2019 190.5t
Tor-faen Metel 2019 55.7t
Caerdydd Metel 2019 449.1t
Bro Morgannwg Metel 2019 283.5t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2019 2.9t
Wrecsam Metel 2019 43.0t
Ynys Môn Metel 2019 74.1t
Merthyr Tudful Metel 2019 73.5t
Blaenau Gwent Metel 2019 277.9t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2019 172.0t
Sir Ddinbych Metel 2019 98.9t
Ceredigion Lludw Gwaelod Llosgydd 2019 10.1t
Caerdydd Lludw Gwaelod Llosgydd 2019 77.8t