Glass icon
Gwydr 155t
Rwbel ac agregau 32,273t
Mae Neal Soil Suppliers yn arbenigo mewn ailgylchu ac adfer pridd o wastraff adeiladu a dymchwel, ond mae'n derbyn amrywiaeth o ddeunyddiau gwastraff i'w hailgylchu yn ei safle trin yng Nghaerdydd, ac mae'n troi'n agregau (deunydd gronynnau bach a ddefnyddir mewn adeiladu), pridd a thywod.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Cardiff, Wales
Trowbridge, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Casnewydd Gwydr 2019 101.4t
Caerdydd Gwydr 2019 49.1t
Ceredigion Gwydr 2019 4.7t
Abertawe Rwbel ac agregau 2019 3,019.9t
Pen-y-bont ar Ogwr Rwbel ac agregau 2019 1,123.4t
Casnewydd Rwbel ac agregau 2019 6,174.6t
Rhondda Cynon Taf Rwbel ac agregau 2019 1,373.6t
Tor-faen Rwbel ac agregau 2019 2,215.9t
Blaenau Gwent Rwbel ac agregau 2019 818.3t
Castell-nedd Port Talbot Rwbel ac agregau 2019 2,489.0t
Caerdydd Rwbel ac agregau 2019 9,663.2t
Bro Morgannwg Rwbel ac agregau 2019 5,394.6t