No recycling reported for this year.

Mae Palm Paper wedi ei leoli yn Kings Lynn yn Norfolk. Mae Palm Recycling yn darparu nifer o fanciau ailgylchu ar gyfer deunyddiau ailgylchadwy ar wahân, sydd yn cael eu casglu a'u prosesu yn un o'i 13 safle ailgylchu gweithredol ar draws y DU. Yn aml, bydd papur wedi ei ddosbarthu yn cael ei anfon at felin Papur Palm yn Kings Lynn i gael ei droi'n bapur newyddion.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Ellesmere Port, England
Keresley End, England
Kings Lynn, England
Lincolnshire, England
Liverpool, England