Paper and cardboard icon
Papur 10,939t
Mae Palm Paper wedi ei leoli yn Kings Lynn yn Norfolk. Mae Palm Recycling yn darparu nifer o fanciau ailgylchu ar gyfer deunyddiau ailgylchadwy ar wahân, sydd yn cael eu casglu a'u prosesu yn un o'i 13 safle ailgylchu gweithredol ar draws y DU. Yn aml, bydd papur wedi ei ddosbarthu yn cael ei anfon at felin Papur Palm yn Kings Lynn i gael ei droi'n bapur newyddion.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Ellesmere Port, England
Keresley End, England
Kings Lynn, England
Lincolnshire, England
Liverpool, England
Wiggenhall St Germans, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Abertawe Papur 2018 1,948.9t
Sir Fynwy Papur 2018 130.9t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2018 1,578.1t
Caerffili Papur 2018 45.1t
Ynys Môn Papur 2018 29.0t
Rhondda Cynon Taf Papur 2018 114.1t
Sir Benfro Papur 2018 22.9t
Gwynedd Papur 2018 1,993.5t
Powys Papur 2018 2,195.3t
Merthyr Tudful Papur 2018 729.6t
Tor-faen Papur 2018 497.1t
Blaenau Gwent Papur 2018 916.3t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2018 724.0t
Caerdydd Papur 2018 14.5t