Glass icon
Gwydr 2,026t
Mae Encirc Ltd, Quinn Glass Ltd gynt, yn ailbrosesydd gwydr o Ogledd Iwerddon sy’n meddu ar ddau safle, un yn Derrylin, Gogledd Iwerddon ac un yn Elton, Swydd Gaer. Mae'r cwmni'n cynhyrchu a llenwi gwydr cynhwysydd ac yn darparu logisteg. Mae Encirc wedi bod yn cynhyrchu gwydr cynhwysydd ers 1998 ac mae’r cwmni yn cynnig cyfleusterau potelu datblygedig ar ei safle yn swydd Gaer.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Elton, England
Gortmullan, Northern Ireland
Upton, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Wrecsam Gwydr 2018 2,025.7t