Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 65t
Cynllun Cydymffurfiaeth Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (Waste Electrical and Electronic Equipment/WEEE) a sefydlwyd yn 2005 ar ran cynhyrchwyr lampau yn y Deyrnas Unedig yw Recolight. Daeth yn weithredol yn 2007, ac mae’n casglu ac yn ailgylchu lampau ac offer goleuo yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliadau WEEE.
Destination Type:
Other
Where:
Croydon, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Gwynedd WEEE 2018 3.5t
Ynys Môn WEEE 2018 57.1t
Sir y Fflint WEEE 2018 3.0t
Castell-nedd Port Talbot WEEE 2018 1.2t