Plastic icon
Plastig 1t
Metal icon
Metel 0t
Glass icon
Gwydr 38,148t
Mae Recresco yn gwmni ailgylchu gwydr a sefydlwyd yn 2000. Mae'n gweithredu y tu allan i'w brif swyddfa yn Sir Nottingham a'i swyddfeydd rhanbarthol yn Ellesmere Port, Swanscombe a Chwmbrân. Mae'r cwmni'n prosesu ac yn gwahanu gwydr gwastraff, cyn ei ailbrosesu i fod yn wydr lân sydd wedyn yn cael ei ddefnyddio i greu cynhyrchion newydd.
Destination Type:
MRF/Reprocessor
Where:
Cwmbran, Wales
Ellesmere Port, England
Southampton, England
Sutton in Ashfield, England
Swanscombe, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir Benfro Plastig 2019 0.8t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2019 0.2t
Castell-nedd Port Talbot Gwydr 2019 3,767.0t
Bro Morgannwg Gwydr 2019 1,335.2t
Ceredigion Gwydr 2019 362.2t
Sir Fynwy Gwydr 2019 2,769.7t
Pen-y-bont ar Ogwr Gwydr 2019 4,169.8t
Wrecsam Gwydr 2019 3,966.1t
Caerffili Gwydr 2019 1,714.4t
Gwynedd Gwydr 2019 436.5t
Sir Ddinbych Gwydr 2019 2,679.6t
Powys Gwydr 2019 4,356.6t
Tor-faen Gwydr 2019 1,852.0t
Blaenau Gwent Gwydr 2019 1,553.0t
Caerdydd Gwydr 2019 566.7t
Sir Benfro Gwydr 2019 4,358.8t
Casnewydd Gwydr 2019 4,024.1t
Rhondda Cynon Taf Gwydr 2019 236.7t