Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 44t
Mae Refurbs Sir y Fflint yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 2002 sy'n ailgylchu ac yn atgyweirio dodrefn, eitemau trydanol, nwyddau a dillad diangen. Mae'r elusen yn derbyn eitemau diangen yn ei brif swyddfa yn Aber Park yn y Fflint cyn eu hatgyweirio a’u hail-ddosbarthu ymhlith y gymuned.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Flint, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint WEEE 2018 44.0t