Plastic icon
Plastig 123t
Wedi ei sefydlu yn 2005, mae Roydon Recycling yn gwmni ailgylchu ac allforio ym Manceinion sy'n ailgylchu plastigion, cardbord, gwastraff bwyd, pren a metel, cyn llongio'r cynnyrch wedi ei ailgylchu i ailbroseswyr tramor. Mae Roydon yn prosesu 50,000 tunnell o wastraff yn ei safle allforio a thrin gwastraff yn Swinton, Manceinion, ac mae'n sicrhau bod ailbroseswyr tramor yn cydymffurfio gyda safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Rochdale, England
Salford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Rhondda Cynon Taf Plastig 2019 118.5t
Bro Morgannwg Plastig 2019 4.1t