Metal icon
Metel 2,135t
Incinerator bottom ash
Lludw Gwaelod Llosgydd 140t

Company description not available

Destination Type:
Unknown
Where:
Aylesbury, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Blaenau Gwent Metel 2020 96.4t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2020 5.2t
Caerffili Metel 2020 239.0t
Caerdydd Metel 2020 634.4t
Ceredigion Metel 2020 14.8t
Merthyr Tudful Metel 2020 17.4t
Sir Fynwy Metel 2020 97.6t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2020 2.4t
Casnewydd Metel 2020 191.8t
Sir Benfro Metel 2020 53.7t
Rhondda Cynon Taf Metel 2020 368.5t
Bro Morgannwg Metel 2020 134.6t
Sir Ddinbych Metel 2020 92.6t
Gwynedd Metel 2020 154.2t
Tor-faen Metel 2020 32.3t
Blaenau Gwent Lludw Gwaelod Llosgydd 2020 0.1t
Caerffili Lludw Gwaelod Llosgydd 2020 47.4t
Merthyr Tudful Lludw Gwaelod Llosgydd 2020 52.4t
Sir Benfro Lludw Gwaelod Llosgydd 2020 39.7t