Paper and cardboard icon
Papur 23,749t
SAICA Paper UK yw cangen Prydeinig SAICA Paper, cwmni Sbaeneg a sefydlwyd yn Zaragoza ym 1943 sy'n ymdrin â phecynnu papur rhychog. Mae'r cwmni'n defnyddio papur wedi ei ailgylchu i wneud ei gynhyrchion yn ei felin bapur yn y DU ym Manceinion, ac yn sicrhau bod ei gynhyrchion yn 100 y cant ailgylchadwy ac yn bioddiraddadwy.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Partington, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Papur 2018 866.7t
Ceredigion Papur 2018 152.2t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2018 1,728.6t
Casnewydd Papur 2018 1,159.8t
Sir Benfro Papur 2018 336.0t
Gwynedd Papur 2018 3,899.7t
Sir Ddinbych Papur 2018 2,625.7t
Powys Papur 2018 3,186.0t
Tor-faen Papur 2018 281.9t
Caerdydd Papur 2018 3,606.5t
Wrecsam Papur 2018 3,800.8t
Rhondda Cynon Taf Papur 2018 2,105.4t