Paper and cardboard icon
Papur 20,223t
SAICA Paper UK yw cangen Prydeinig SAICA Paper, cwmni Sbaeneg a sefydlwyd yn Zaragoza ym 1943 sy'n ymdrin â phecynnu papur rhychog. Mae'r cwmni'n defnyddio papur wedi ei ailgylchu i wneud ei gynhyrchion yn ei felin bapur yn y DU ym Manceinion, ac yn sicrhau bod ei gynhyrchion yn 100 y cant ailgylchadwy ac yn bioddiraddadwy.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Partington, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Papur 2019 1,599.9t
Abertawe Papur 2019 1,028.9t
Ceredigion Papur 2019 54.3t
Sir Fynwy Papur 2019 124.6t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2019 2,273.6t
Casnewydd Papur 2019 1,365.4t
Sir Benfro Papur 2019 17.5t
Gwynedd Papur 2019 3,752.4t
Sir Ddinbych Papur 2019 1,994.2t
Powys Papur 2019 3,084.7t
Tor-faen Papur 2019 850.8t
Blaenau Gwent Papur 2019 11.4t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2019 66.8t
Caerdydd Papur 2019 1,871.5t
Rhondda Cynon Taf Papur 2019 1,512.6t
Wrecsam Papur 2019 614.5t