Textil icon
Tecstilau 1,061t
Wedi i sefydlu ym 1991, Salvation Army Trading Company ydy cangen fasnachol y Byddin yr Iachawdwriaeth, sy'n rhedeg siopau elusen i godi arian ar gyfer ei waith elusennol. Fe agorodd ei siop elusen gyntaf yn gwerthu dillad, ffilmiau, cerddoriaeth, llyfrau c yn y blaen yn 1993. Mae'r sefydliad yn rhedeg un o'r mentrau casglu dillad mwyaf yn y DU, gyda dros 6,500 o fanciau rhoddion cyhoeddus mewn mannau cyfleus fel archfarchnadoedd neu feysydd parcio, a pencadlys casglu dillad yn Kettering.
Destination Type:
Merchant
Where:
Kettering, England
Pontypridd, Wales
Wellingborough, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Rhondda Cynon Taf Tecstilau 2019 209.2t
Sir Ddinbych Tecstilau 2019 134.3t
Abertawe Tecstilau 2019 339.1t
Casnewydd Tecstilau 2019 153.0t
Ceredigion Tecstilau 2019 225.3t