Plastic icon
Plastig 0t
Metal icon
Metel 4,991t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 7,661t
Incinerator bottom ash
Lludw Gwaelod Llosgydd 17t
Pren 2t
Batris 27t
Mae Sims Metal Management yn gwmni ailgylchu metel byd eang gyda 42 o safleoedd ailgylchu yn y DU yn prosesu dwy filiwn o dunelli o fetel sgrap bob blwyddyn. Mae'r metelau sgrap ailgylchu wedyn yn gweithredu fel mewnbynnau ar gyfer gweithgynhyrchwyr. Mae gan Sims hefyd canghennau busnes a safleoedd sy'n delio ag ailgylchu WEEE.
Destination Type:
MRF/Merchant
Where:
Adamsdown, Wales
Allt-yr-yn, Wales
Badby, England
Birmingham, England
Blaenhonddan, Wales
Bristol, England
Burton upon Trent, England
Cardiff, Wales
Carmarthen, England
Carmarthen, Wales
Derby, England
Ellesmere Port, England
Exeter, England
Halesowen, England
Hartlepool, England
Hurst Green, England
Llanelli Rural, Wales
Llannon, Wales
Manchester, England
Newport, Wales
Nottingham, England
Peterborough, England
Port Talbot, Wales
Stratford-Upon-Avon, England
Tameside, England
Tonna, Wales
unspecified, Unspecified
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Ceredigion Plastig 2019 0.3t
Abertawe Metel 2019 651.2t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2019 2.1t
Wrecsam Metel 2019 28.9t
Rhondda Cynon Taf Metel 2019 159.7t
Sir Gaerfyrddin Metel 2019 30.8t
Sir Benfro Metel 2019 1,523.7t
Powys Metel 2019 549.3t
Merthyr Tudful Metel 2019 12.0t
Blaenau Gwent Metel 2019 234.8t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2019 743.4t
Caerdydd Metel 2019 196.3t
Bro Morgannwg Metel 2019 95.1t
Sir Fynwy Metel 2019 246.8t
Caerffili Metel 2019 202.0t
Ceredigion Metel 2019 159.4t
Casnewydd Metel 2019 129.7t
Tor-faen Metel 2019 24.1t
Sir y Fflint Metel 2019 1.6t
Sir Gaerfyrddin WEEE 2019 287.5t
Castell-nedd Port Talbot WEEE 2019 753.4t
Caerdydd WEEE 2019 1,226.7t
Bro Morgannwg WEEE 2019 213.0t
Sir Fynwy WEEE 2019 532.2t
Ceredigion WEEE 2019 161.0t
Sir Benfro WEEE 2019 1,040.9t
Casnewydd WEEE 2019 669.8t
Merthyr Tudful WEEE 2019 317.7t
Blaenau Gwent WEEE 2019 276.8t
Caerffili WEEE 2019 440.4t
Powys WEEE 2019 194.1t
Abertawe WEEE 2019 1,238.6t
Rhondda Cynon Taf WEEE 2019 16.7t
Pen-y-bont ar Ogwr WEEE 2019 149.4t
Tor-faen WEEE 2019 143.4t
Merthyr Tudful Lludw Gwaelod Llosgydd 2019 17.0t
Caerdydd Lludw Gwaelod Llosgydd 2019 0.0t
Tor-faen Pren 2019 2.0t
Ceredigion Batris 2019 3.5t
Abertawe Batris 2019 23.2t