Metal icon
Metel 4,849t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 8,180t
Mae Sims Metal Management yn gwmni ailgylchu metel byd eang gyda 42 o safleoedd ailgylchu yn y DU yn prosesu dwy filiwn o dunelli o fetel sgrap bob blwyddyn. Mae'r metelau sgrap ailgylchu wedyn yn gweithredu fel mewnbynnau ar gyfer gweithgynhyrchwyr. Mae gan Sims hefyd canghennau busnes a safleoedd sy'n delio ag ailgylchu WEEE.
Destination Type:
MRF/Merchant
Where:
Adamsdown, Wales
Allt-yr-yn, Wales
Badby, England
Birmingham, England
Blaenhonddan, Wales
Bristol, England
Burton upon Trent, England
Cardiff, Wales
Carmarthen, Wales
Ellesmere Port, England
Exeter, England
Halesowen, England
Hartlepool, England
Llannon, Wales
Manchester, England
Nottingham, England
Peterborough, England
Port Talbot, Wales
Stratford-Upon-Avon, England
Tameside, England
Tonna, Wales
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Abertawe Metel 2018 143.0t
Ceredigion Metel 2018 277.5t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2018 1.9t
Rhondda Cynon Taf Metel 2018 875.6t
Sir Gaerfyrddin Metel 2018 85.3t
Sir Benfro Metel 2018 1,243.9t
Powys Metel 2018 642.5t
Merthyr Tudful Metel 2018 8.5t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2018 925.0t
Caerdydd Metel 2018 1.7t
Bro Morgannwg Metel 2018 2.9t
Casnewydd Metel 2018 63.9t
Sir Fynwy Metel 2018 16.7t
Caerffili Metel 2018 311.4t
Tor-faen Metel 2018 65.8t
Blaenau Gwent Metel 2018 181.3t
Wrecsam Metel 2018 1.9t
Abertawe WEEE 2018 1,233.8t
Castell-nedd Port Talbot WEEE 2018 890.8t
Caerdydd WEEE 2018 1,162.2t
Bro Morgannwg WEEE 2018 219.6t
Ceredigion WEEE 2018 251.3t
Sir Benfro WEEE 2018 1,104.0t
Sir Fynwy WEEE 2018 599.8t
Casnewydd WEEE 2018 666.8t
Caerffili WEEE 2018 564.5t
Merthyr Tudful WEEE 2018 337.2t
Blaenau Gwent WEEE 2018 219.6t
Powys WEEE 2018 189.7t
Sir Ddinbych WEEE 2018 56.4t
Sir Gaerfyrddin WEEE 2018 539.0t
Tor-faen WEEE 2018 145.9t