Plastic icon
Plastig 4t
Metal icon
Metel 5,708t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 6,389t
Pren 9t
Batris 19t
Mae Sims Metal Management yn gwmni ailgylchu metel byd eang gyda 42 o safleoedd ailgylchu yn y DU yn prosesu dwy filiwn o dunelli o fetel sgrap bob blwyddyn. Mae'r metelau sgrap ailgylchu wedyn yn gweithredu fel mewnbynnau ar gyfer gweithgynhyrchwyr. Mae gan Sims hefyd canghennau busnes a safleoedd sy'n delio ag ailgylchu WEEE.
Destination Type:
MRF/Merchant
Where:
Adamsdown, Wales
Allt-yr-yn, Wales
Badby, England
Birmingham, England
Blaenhonddan, Wales
Bristol, England
Burton upon Trent, England
Cardiff, Wales
Carmarthen, England
Carmarthen, Wales
Derby, England
Ellesmere Port, England
Exeter, England
Halesowen, England
Hartlepool, England
Hurst Green, England
Llanelli Rural, Wales
Llannon, Wales
Manchester, England
Newport, Wales
Nottingham, England
Peterborough, England
Port Talbot, Wales
Stratford-Upon-Avon, England
Tameside, England
Tonna, Wales
unspecified, Unspecified
West Bromwich, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Blaenau Gwent Plastig 2020 1.7t
Ceredigion Plastig 2020 1.9t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2020 133.8t
Caerdydd Metel 2020 281.0t
Sir Gaerfyrddin Metel 2020 351.8t
Sir y Fflint Metel 2020 102.6t
Merthyr Tudful Metel 2020 46.8t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2020 544.8t
Sir Benfro Metel 2020 1,690.3t
Powys Metel 2020 451.7t
Rhondda Cynon Taf Metel 2020 496.3t
Wrecsam Metel 2020 207.4t
Ceredigion Metel 2020 227.4t
Blaenau Gwent Metel 2020 182.0t
Caerffili Metel 2020 147.4t
Sir Ddinbych Metel 2020 4.0t
Gwynedd Metel 2020 6.7t
Sir Fynwy Metel 2020 316.7t
Casnewydd Metel 2020 40.0t
Tor-faen Metel 2020 0.1t
Bro Morgannwg Metel 2020 76.8t
Abertawe Metel 2020 390.7t
Conwy Metel 2020 5.5t
Ynys Môn Metel 2020 4.1t
Caerdydd WEEE 2020 807.7t
Abertawe WEEE 2020 1,034.9t
Castell-nedd Port Talbot WEEE 2020 321.1t
Sir Benfro WEEE 2020 848.9t
Blaenau Gwent WEEE 2020 222.4t
Ceredigion WEEE 2020 163.9t
Merthyr Tudful WEEE 2020 252.9t
Rhondda Cynon Taf WEEE 2020 564.1t
Tor-faen WEEE 2020 188.3t
Bro Morgannwg WEEE 2020 326.2t
Caerffili WEEE 2020 400.0t
Powys WEEE 2020 173.7t
Sir Gaerfyrddin WEEE 2020 169.4t
Casnewydd WEEE 2020 510.9t
Sir Fynwy WEEE 2020 367.4t
Pen-y-bont ar Ogwr WEEE 2020 37.4t
Sir Fynwy Pren 2020 9.3t
Caerdydd Batris 2020 0.0t
Castell-nedd Port Talbot Batris 2020 14.2t
Ceredigion Batris 2020 4.9t