Paper and cardboard icon
Papur 540t
Mae Smurfit Kappa yn ddarparwr pacio papur ar draws y byd, sy'n gweithredu mewn 34 o wledydd ledled y byd. Gyda'i bencadlys yn Nulyn, mae Smurfit Kappa yn cynhyrchu deunyddiau sydd yn 100 y cant adnewyddadwy ac yn casglu ac ailgylchu papur gwastraff a chardbord, gyda sawl safle ailgylchu ar draws y DU, er mwyn ddefnyddio'r ffibrau a adferwyd yn ei broses weithgynhyrchu.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Birmingham, England
Blackburn, England
Darwen, England
Glasgow, Scotland
Harz, Germany
Liverpool, England
Renkum, Netherlands
Saillat-sur-Vienne, France
Snodland, England
Tamworth, England
unspecified, Germany
West Bridgford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir Fynwy Papur 2019 30.9t
Blaenau Gwent Papur 2019 3.9t
Caerdydd Papur 2019 84.7t
Casnewydd Papur 2019 44.6t
Powys Papur 2019 13.5t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2019 16.6t
Rhondda Cynon Taf Papur 2019 19.7t
Caerffili Papur 2019 138.0t
Ceredigion Papur 2019 36.6t
Bro Morgannwg Papur 2019 24.5t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2019 126.7t