Paper and cardboard icon
Papur 3,027t
Mae Smurfit Kappa yn ddarparwr pacio papur ar draws y byd, sy'n gweithredu mewn 34 o wledydd ledled y byd. Gyda'i bencadlys yn Nulyn, mae Smurfit Kappa yn cynhyrchu deunyddiau sydd yn 100 y cant adnewyddadwy ac yn casglu ac ailgylchu papur gwastraff a chardbord, gyda sawl safle ailgylchu ar draws y DU, er mwyn ddefnyddio'r ffibrau a adferwyd yn ei broses weithgynhyrchu.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Birmingham, England
Blackburn, England
Darwen, England
Glasgow, Scotland
Harz, Germany
Liverpool, England
Renkum, Netherlands
Saillat-sur-Vienne, France
Snodland, England
Tamworth, England
unspecified, Germany
West Bridgford, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2020 27.1t
Gwynedd Papur 2020 223.3t
Sir Fynwy Papur 2020 2.8t
Powys Papur 2020 14.5t
Caerdydd Papur 2020 1,016.1t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2020 235.0t
Tor-faen Papur 2020 19.4t
Caerffili Papur 2020 193.2t
Bro Morgannwg Papur 2020 69.9t
Rhondda Cynon Taf Papur 2020 26.3t
Conwy Papur 2020 1,195.3t
Sir Ddinbych Papur 2020 3.9t