Textil icon
Tecstilau 210t
Mae SOEX wedi'i leoli yn yr Almaen ac mae’n casglu, prosesu, masnachu ac ailgylchu tecstilau ail-law. Fe'i sefydlwyd ym 1977 yn Erwitte yn yr Almaen, ac mae'r cwmni bellach yn cyflogi mwy na 1,200 o weithwyr mewn pum gwlad, yn cynnwys y Deyrnas Unedig. Caiff mwy na 400 tunnell o deunyddiau eu didoli bob dydd yn safle’r cwmni yn Wolfen yn yr Almaen.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Bitterfeld-Wolfen, Germany
Unspecified, Germany

Origin Local Authority Material Year Amount
Conwy Tecstilau 2018 12.4t
Sir y Fflint Tecstilau 2018 197.2t