Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 288t
SWEEEP Kuusakoski yw cangen y cwmni Kuusakoski o’r Ffindir yn y Deyrnas Unedig. Wedi'i leoli yng Nghaint, mae'r cwmni'n casglu ac yn ailgylchu Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (Waste Electrical and Electronic Equipment/WEEE) yn ei safle ailgylchu gwerth £5 miliwn yn ardal y Thames Gateway. Mae SWEEEP Kuusakoski yn darparu gwasanaethau, gan gynnwys casglu a phrosesu WEEE busnes, prosesu WEEE trefol, dileu data, dadelfennu yn ddeunyddiau sylfaenol ac ailfarcio deunyddiau sylfaen wedi'u didoli.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Sittingbourne, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr WEEE 2020 286.6t
Ceredigion WEEE 2020 1.7t