Metal icon
Metel 3,443t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 5t
Dodrfen 70t
TATA Steel UK, a fu gynt yn British Steel, yw cangen y DU o gwmni Indiaidd TATA Steel, cynhyrchydd dur gyda gweithrediadau mewn 26 o wledydd a swyddfeydd mewn dros 35. Mae'n darparu dur ar gyfer marchnadoedd mor amrywiol ag awyrofod, cerbydau modurol, peiriannau amddiffyn a diogelwch a phecynnu, Mae TATA yn rhedeg cyrchfannau dur ym Mhort Talbot yn Ne Cymru, ac yn Redcar, ger Middlesbrough, gan ddefnyddio swm mawr o ddur wedi'i ailgylchu yn y dur a gynhyrchir.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Alway, Wales
Bryn, Wales
Port Talbot, Wales
Redcar, England
Rotherham, England
Wednesfield, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2019 171.6t
Caerdydd Metel 2019 44.2t
Sir Fynwy Metel 2019 333.3t
Caerffili Metel 2019 425.4t
Sir Gaerfyrddin Metel 2019 1,371.1t
Powys Metel 2019 583.5t
Blaenau Gwent Metel 2019 22.3t
Bro Morgannwg Metel 2019 7.6t
Sir y Fflint Metel 2019 262.1t
Ceredigion Metel 2019 222.2t
Sir Fynwy WEEE 2019 5.0t
Sir Fynwy Dodrfen 2019 69.7t