Metal icon
Metel 5,278t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 41t
TATA Steel UK, a fu gynt yn British Steel, yw cangen y DU o gwmni Indiaidd TATA Steel, cynhyrchydd dur gyda gweithrediadau mewn 26 o wledydd a swyddfeydd mewn dros 35. Mae'n darparu dur ar gyfer marchnadoedd mor amrywiol ag awyrofod, cerbydau modurol, peiriannau amddiffyn a diogelwch a phecynnu, Mae TATA yn rhedeg cyrchfannau dur ym Mhort Talbot yn Ne Cymru, ac yn Redcar, ger Middlesbrough, gan ddefnyddio swm mawr o ddur wedi'i ailgylchu yn y dur a gynhyrchir.
Destination Type:
Reprocessor
Where:
Alway, Wales
Bryn, Wales
Port Talbot, Wales
Redcar, England
Rotherham, England
Wednesfield, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2018 195.7t
Gwynedd Metel 2018 6.2t
Merthyr Tudful Metel 2018 130.5t
Caerdydd Metel 2018 152.1t
Sir Fynwy Metel 2018 598.2t
Caerffili Metel 2018 378.3t
Sir Gaerfyrddin Metel 2018 2,347.7t
Powys Metel 2018 534.0t
Blaenau Gwent Metel 2018 67.6t
Bro Morgannwg Metel 2018 40.8t
Sir y Fflint Metel 2018 369.0t
Ceredigion Metel 2018 236.4t
Sir Benfro Metel 2018 24.9t
Sir Ddinbych Metel 2018 21.9t
Tor-faen Metel 2018 174.2t
Sir Fynwy WEEE 2018 36.5t
Caerffili WEEE 2018 4.7t